Vol. 2 No. 2 (2019): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah

Articles