Vol. 2 No. 1 (2019): Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah

Articles