Vol. 3 No. 1 (2020): Syarikat : Jurnal Rumpun EKonomi Syariah