Vol. 3 No. 2 (2020): Syarikat : Jurnal Rumpun EKonomi Syariah