Vol. 1 No. 1 (2018): Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah