Penolakan

Pendapat yang diungkapkan dalam artikel dan potongan kreatif yang diterbitkan dalam ITJRD adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dewan editorial atau penerbit.