Bakhri, B. (2018). Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 1(1), 27-38. doi:10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2626