BAKHRI, Boy Syamsul. Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 27-38, june 2018. ISSN 2621-6051. Available at: <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/2626>. Date accessed: 26 jan. 2020. doi: https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2626.