(1)
Yusri, E.; Herawaty, Y. Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Penerimaan Teman Sebaya Pada Remaja Di Masa Pandemi Covid-19. jicop 2022, 1, 95-104.