Mohammad Karimulla, and Ajeng Khodijah. “Memahami Guru Pendidikan Islam Dengan Manusia: Wawasan Kritis Pemikiran Al-Ghazali Dan Plato Menuju Guru Profesional Islami”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, vol. 8, no. 1, June 2023, pp. 1-17, doi:10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).9256.