Mawaddah, Ummu, and Siti Karomah. “Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Pendidikan Modern Di Indonesia”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, vol. 3, no. 1, May 2018, pp. 15-27, doi:10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1516.