Rahmat Mulyadi, et al. “Pengembangan Media Prezi Video Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, vol. 8, no. 1, July 2023, pp. 174-88, doi:10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).12563.