Dedi Ardiansyah, et al. “Konsep Al-Tilmidz Dalam Menuntut Ilmu: Perspektif Ahmad Tsalby Dalam Kitab At-Tarbiyah Islamiyah”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, vol. 8, no. 1, July 2023, pp. 149-61, doi:10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11988.