Asror, Moh, et al. “Modernisme Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis Dan Relevansinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, vol. 8, no. 1, June 2023, pp. 35-52, doi:10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11693.