Siti Rohmah Kurniasih, et al. “Integrasi Ilmu Dan Iman Dalam Kurikulum: Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, vol. 8, no. 1, June 2023, pp. 77-93, doi:10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11607.