[1]
Mohammad Karimulla and Ajeng Khodijah, “Memahami Guru Pendidikan Islam dengan Manusia: Wawasan Kritis Pemikiran al-Ghazali dan Plato Menuju Guru Profesional Islami”, al-thariqah, vol. 8, no. 1, pp. 1–17, Jun. 2023.