[1]
M. Asror, M. Yunus Abu Bakar, and Ah. Zakki Fuad, “Modernisme Pendidikan Islam dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis dan Relevansinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0”, al-thariqah, vol. 8, no. 1, pp. 35–52, Jun. 2023.