Dedi Ardiansyah, Opik Abdurrahman Taufik and Basuki Basuki (2023) “Konsep al-Tilmidz dalam Menuntut Ilmu: Perspektif Ahmad Tsalby dalam Kitab At-Tarbiyah Islamiyah”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 8(1), pp. 149–161. doi: 10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11988.