Siti Rohmah Kurniasih, Erni Haryanti and A. Heris Hermawan (2023) “Integrasi Ilmu dan Iman dalam Kurikulum: Studi Kasus pada Sekolah Dasar Islam Terpadu”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 8(1), pp. 77–93. doi: 10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11607.