Mohammad Karimulla, and Ajeng Khodijah. 2023. “Memahami Guru Pendidikan Islam Dengan Manusia: Wawasan Kritis Pemikiran Al-Ghazali Dan Plato Menuju Guru Profesional Islami”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 8 (1):1-17. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).9256.