Dedi Ardiansyah, Opik Abdurrahman Taufik, and Basuki Basuki. 2023. “Konsep Al-Tilmidz Dalam Menuntut Ilmu: Perspektif Ahmad Tsalby Dalam Kitab At-Tarbiyah Islamiyah”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 8 (1):149-61. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11988.