Asror, Moh, M. Yunus Abu Bakar, and Ah. Zakki Fuad. 2023. “Modernisme Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis Dan Relevansinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 8 (1):35-52. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11693.