Mohammad Karimulla, & Ajeng Khodijah. (2023). Memahami Guru Pendidikan Islam dengan Manusia: Wawasan Kritis Pemikiran al-Ghazali dan Plato Menuju Guru Profesional Islami. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 8(1), 1–17. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).9256