Dedi Ardiansyah, Opik Abdurrahman Taufik, & Basuki Basuki. (2023). Konsep al-Tilmidz dalam Menuntut Ilmu: Perspektif Ahmad Tsalby dalam Kitab At-Tarbiyah Islamiyah. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 8(1), 149–161. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11988