Siti Rohmah Kurniasih, Erni Haryanti, & A. Heris Hermawan. (2023). Integrasi Ilmu dan Iman dalam Kurikulum: Studi Kasus pada Sekolah Dasar Islam Terpadu. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 8(1), 77–93. https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11607