(1)
Rahmat Mulyadi; Nandang Faturohman; Lukman Nulhakim. Pengembangan Media Prezi Video Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. al-thariqah 2023, 8, 174-188.