(1)
Asror, M.; M. Yunus Abu Bakar; Ah. Zakki Fuad. Modernisme Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis Dan Relevansinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0. al-thariqah 2023, 8, 35-52.