[1]
Mohammad Karimulla and Ajeng Khodijah 2023. Memahami Guru Pendidikan Islam dengan Manusia: Wawasan Kritis Pemikiran al-Ghazali dan Plato Menuju Guru Profesional Islami. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah. 8, 1 (Jun. 2023), 1–17. DOI:https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).9256.