[1]
Rahmat Mulyadi et al. 2023. Pengembangan Media Prezi Video dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah. 8, 1 (Jul. 2023), 174–188. DOI:https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).12563.