[1]
Siti Rohmah Kurniasih et al. 2023. Integrasi Ilmu dan Iman dalam Kurikulum: Studi Kasus pada Sekolah Dasar Islam Terpadu. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah. 8, 1 (Jun. 2023), 77–93. DOI:https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11607.