Zulkifli, Zulkifli, and Deswita Murdiana. “Hubungan Kompetensi Lulusan Sarjana Ekonomi Syariah Dengan Dunia Kerja”. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, vol. 12, no. 1, Apr. 2015, pp. 24-112, doi:10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(1).1171.