Sholeh, Sholeh. “Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi Dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas)”. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, vol. 14, no. 2, Dec. 2017, pp. 209-21, doi:10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(2).1029.