[1]
S. Sholeh, “Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas)”, JAIP, vol. 14, no. 2, pp. 209–221, Dec. 2017.