Zulkifli, Zulkifli, and Deswita Murdiana. 2015. “Hubungan Kompetensi Lulusan Sarjana Ekonomi Syariah Dengan Dunia Kerja”. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan 12 (1):24-112. https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(1).1171.