Zulkifli, Z., & Murdiana, D. (2015). Hubungan Kompetensi Lulusan Sarjana Ekonomi Syariah dengan Dunia Kerja. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 12(1), 24–112. https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(1).1171