Sholeh, S. (2017). Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas). Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 14(2), 209–221. https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(2).1029