(1)
Sholeh, S. Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi Dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas). JAIP 2017, 14, 209-221.