[1]
Zulkifli, Z. and Murdiana, D. 2015. Hubungan Kompetensi Lulusan Sarjana Ekonomi Syariah dengan Dunia Kerja. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan. 12, 1 (Apr. 2015), 24–112. DOI:https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(1).1171.