[1]
Sholeh, S. 2017. Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas). Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan. 14, 2 (Dec. 2017), 209–221. DOI:https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(2).1029.