Ahmad, Muhammad, & Syahraini Tambak. " Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)." Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan [Online], 15.1 (2018): 24-41. Web. 19 Jan. 2020