Ahmad, M., & Tambak, S. 2018 Apr 30. Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan. [Online] 15:1