Bakhri, Boy. " Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan." Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan [Online], 8.1 (2011): 42-49. Web. 20 Jan. 2020