Bakhri, B. 2011 Apr 15. Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan. [Online] 8:1