Ahmad, M., & Siregar, B. 2015 Apr 15. Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali dan Buya Hamka. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan. [Online] 12:1