Ahmad, M., & Siregar, B. (2015). Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali dan Buya Hamka. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 12(1), 21-45. doi:10.25299/jaip.2015.vol12(1).1446