Nurasmawi, Ristiliana, Wardani Purnama Sari, & Muhammad Ihsan Hamdy. (2021). PENGAMALAN NILAI SOSIAL DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT MUSLIM RIAU. Perspektif Pendidikan Dan Keguruan, 12(1), 67-73. https://doi.org/10.25299/perspektif.2021.vol12(1).6705