(1)
Nurasmawi; Ristiliana; Wardani Purnama Sari; Muhammad Ihsan Hamdy. PENGAMALAN NILAI SOSIAL DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT MUSLIM RIAU. Perspektif 2021, 12, 67-73.