Putri, Yolla, and Zakir Has. 2021. “KESIAPAN PESERTA DIDIK KELAS XI IPS DALAM PEMBELAJARAN DARING DI SMA NEGERI 1 PERANAP”. PEKA 9 (1). https://doi.org/10.25299/peka.2021.vol9(1).7496.