MUZAKIR, M. Z.; WIJAYA, P. A. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 7E DENGAN MIND MAPPING PADA MATA PELAJARAN EKONOMI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 7 PEKANBARU. PEKA, v. 6, n. 2, p. 80-89, 28 Dec. 2018.