Putri, Y., & Zakir Has. (2021). KESIAPAN PESERTA DIDIK KELAS XI IPS DALAM PEMBELAJARAN DARING DI SMA NEGERI 1 PERANAP. PEKA, 9(1). https://doi.org/10.25299/peka.2021.vol9(1).7496